“गन्तव्यहिन यात्रामा बालबालिका”बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान

(Destination Unknown- Children on the move campaign in Nepal)

“गन्तव्यहिन यात्रामा बालबालिका” अन्तराष्ट्रिय अभियान हो । यसको नेत्तृत्व अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तेरे दे जोमले गरिरहेको छ भने नेपालमा यसको संयोजन सिविसले तथा सह संयोजन स्वतन्त्रता अभियान र परिवर्तनका लागि हामीले गर्नुका साथैं सदस्यहरु शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज, साथसाथ, चेन्ज नेपाल, पौरखी नेपाल, तेरे दे जोम जर्मनी, लुजान र नेदरल्यान्ड लग…

Read more: “गन्तव्यहिन यात्रामा बालबालिका”बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान