Save the Childhood!

Save the Childhood!

I planned to meet a girl domestic worker in a public school in Kathmandu. I thought to ask some queries to her and understand about the situation of child domestic worker (CDW). I prepared to let start positively. I have a question in my mind that when a girl (pabitra) domestic worker enjoy the happiest moment while staying in the employer’s house. I asked the question to 15 years old girl studyi…

Read more: Save the Childhood!

बालअधिकार महासन्धि, बालदिवस र नेपाली बालबालिका

भाद्र २९ अर्थात राष्टिय्र बालदिवस बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणका लागि बयस्कहरुले प्रण गर्ने, राज्य तथा सरोकारवालाहरुले आफुले गर्ने कार्यहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने तथा देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने बालबालिकाको लागि गरेका कार्यहरुको समिक्षा र नयाँ योजना सुरुवात गर्ने दिनको रुपमा लिनु पर्दछ । करिब २६ बर्ष पुर्व सन् १९९० सेप्टेम्वर १४ ( भाद्र २९ गते ) का दिन नेपालले बालअधिकार संवन्धी महासंन्धी लाई पारित गरि…

Read more: बालअधिकार महासन्धि, बालदिवस र नेपाली बालबालिका